A Story by Seta Krikorian


Required fonts for reading this story- please click on link to download fonts from 3Noor.com

Arasan Windows version

Arasan Apple/Macintosh Version

More Writings by Seta Krikorian

"OR@ACRAGAN

AMALIA /O/AN

% Hogdympyr5 !((!1 Be3rov; 6 Tamasgos 6 Yryvan1 Otisagan jamportov;ivn1

A-a]in ancam ullalow odk gu goqym ha3ryni ho.` ipryv Yryvani Bydagan Hamalsarani ovsano.1

Tasyru ;eyv amise mu i wyr sgsa/ yn5 pa3x im gyxov;yans wa3ru [e j,tova/ dagavin1 Sgzpovnkow bedk e hasdadovim Hamalsaranin badgano. P7 Masivi hanragaxarannyren ;iv $ masna,enki @rt gam #rt 3argi synyagnyren megovn me]1 Sgzpovnko4w777

Iro.agan cydni wra3 saga3n5 ampo.] dasu 0re i wyr gu ;a'a-im abartivn1 Yryvani me] o4[ azcagan5 o[ al 3armarov;ivnnyr ovnyxo. parygamnyr ovnim1 Gu ci,yrym hos6hon5 nor tasungyrnyrov garcatrov;yamp5 yv ovrymn amen 0r bedk e hasnim Hamalsaran` in/i an/an0; jampanyre5 orowhydyv hanragaxaranin baredu (wari[) Ha3asdan hasnylovs yrrort 0rn isg p.ava/ er yrysis7

6 A.]i45 hla mi gyrb yola cna45 himi tadarg synyag [ga~3777

S'iv-kaha3 ovsano.nyrovn y;e mdig unys5 @rt 3argn isg [ors azad synyagnyr gan5 pa3x baredu [i lsyr kyz5 a3l gu co-a3 no3n ;onow76

6 {ovny4m asi [e~777 tadarg synyag [ovny4m5 [y|s hasganovm in[ a~777

Kani mu 0rovan /an0;ov;ivns dy.axi parygamovhiis` Lia3i hyd5 lov/ovm pyrav ;a'a-agan wijagis76

6Ari mi synyag war2i5 min[yv Hanragaxaranovm dy. tadargovi777

A3tbes al y.av1 "ros'ek;i clqavor ,ovga3in g-nagi par2ra3arg ,enkyren megovn me] pnago. Lian gyxov;ivns abahowyx irynx dan m0d cdnovo. sy'agan pnagarani mu me]5 ovr g\abrer &) darygan Amalia /o/an (-ovsyren` m0rkovr)5 Lia3in traxovhiin ma3ru7

6 Amalia /o/an ;o,agi yla/ govldovragan gin e1 Ci,yrnyru mynag [knylov hamar havanyx or m0du mnas1 Ango.novm ba-ga/ e5 ama-u ungav5 yv gonki osgoru wnasovyx1 A-anx et el na arten hivant gin e1 Himi el [i garo.anovm ka3lyl1 Haryvanovhovs ma3rn e5 na e qnamovm m0ru1 Ampo.] 0ru a.]igu gu mna3 m0r m0d5 pa3x ci,yrnyru calis e dovn1 H0 na el undaniki der e5 amovsin6yryqa3 ovni1 Esbes 3armar g\ulli1 Amalia /o/an ci,yrnyru mynag [i mna35 tov el mi a-=amanag knylov dy. g\ovnynas1 Henx Ka.aki gytronovm el gu linys5 hy,dov;yamp garas ;rylubivsow Hamalsaran cnal5 ,ovgan el m0dt a5 in[ ovzovm ys garas y'yl6ovdyl1 Mi pani el or garik ovnynas` myz timylov [ka,ovys56 g\arcatryx Lian1

No3n ci,yrn isg kani mu ba3ovsag ,alga/5 dy.adara' an2ryvin hyd 3a3dnovyxank Amalia /o/a3in tran symin1 Myda.ya3 2a3n mu lsovyxav nyrsen7

6Mdek5 mdek5 tov-u pax a1

Lian ov ys hryxink tov-u yv goqyxink daqdagama/u1 Dan qohanoxn er` ]yrm ov lovsavor1 Antin` synyagin 2aqin ba-ga/ er sbidag mor;ow5 niharagazm5 glor temkow gin mu5 orovn timac/yru ;eyv darinyrov py-an dag gnj-oda/ ein5 pa3x [ein gorsnxovxa/ irynx nrpov;ivnu1 Gno] a[kyru sa-a/ ein5 cry;e angyntan5 orowhydyv an ir ov,atrov;ivnu avyli myr 2a3nin gytronaxovx5 kan myr temkyrovn1

Amalia /o/an ;y;yv mu par2raxav5 8aq9 mu ka,yx5 aba par2in dagen tovrs pyrav hnama, agnox mu5 zydy.yx a[kyrovn5 8esbes avyli lav a9 mr;mr;ax yv 2y-kow n,an urav5 or nsdink ango.inin m0d trova/ sy.anin zo3c a;o-nyrovn5 8hamyxek5 hamyxek9 usylow1

Paryvyle yv orbisov;ivn harxnyle ydk Lian zis nyrga3axovx gno]7

6 ?o/a5 es en a.]ign a5 ori masin q0syl ei kyz5 Be3rov;ix a5 ygyl a Hamalsaranovm soworylov1

?o/an ;y;yv mu =bdax5 aba im go.ms ta-nalow harxovx7

6 Pa ano|vnt onx a5 aziz ]an1

6 Syta5 Cricoryan Syta56 badasqanyxi waqwqylow1

6 Syta~5 pa tov Lyvon <an;i Syta3i ;o-n y|s5 in[56 /i/a.yxav ba-avu` ;y;yv mu garmrylow5 aba harxovx7

6 A.]i ]an5 tov gartaxy|l ys et cor/u1 Ys ,ad ym havanovm <an;in1 <ad ym sirovm aryvmdaha3 cro.nyrin1 Pa tov i|n[ ys soworylov Hamalsaranovm1

Nyrkovsd zarmaxa/5 pa3x nayv ovraqaxa/` badasqanyxi5 or /an0; ym 8Hin Asdova/nyr9ovn5 yv ipryv Craganov;yan ovsano. yga/ ym masnacidanalov Hamalsarani ha3gagan panasiragan pa=anmovnkin me]1

Badasqans g\yryvi ;e lav dbavorov;ivn ;o.yx gno] wra35 or jic ;a'yx m0dynalov in/i5 aba 2aq 2y-ku sy.anin wra3 bddxnylow` qisd pa3x covrcovrod 2a3now usav7

6 Syta ]an5 parow ys ygyl im danu1 Sgzpix asym im ba3mannyru5 or 3ydo3 ny.ov;ivn [lini1 Lsir5 aziz ]an5 ys o[ mi ancam war2ow ovsano. [ym bahyl1 "o.i hamar [e5 or havanyxi mnas m0ds5 garo. ys mi gobeg el [dal5 garyvoru ci,yrnyru mynag [knym5 dysnovm ys` [ym garo. ka3lyl1 Lian or badmyx in2 ko trov;ivnu` sirds [darav1 Y;e qyl0k ov garcin linys5 gu mnas m0ds enkan ovzovm ys1 Aba 2y-ki ,ar=ovmnyrovn hydyvylow /an0;axa3 dan pa=anmovnknyrovn yv hasgxa3 ;e im 8angivns9 o4vr bidi ulla31

6 Mynag ;e [ym ovzovm or im dan hy-aq0si hamaru oeve megin das1

Hy-aq0six bidi 0cdovys ki[` qisd anhra=y,dov;yan tebkovm1 Ys hivant gin ym5 bidi knym5 bidi hancsdanam5 [ym ovzovm hancisds gorxnyl ko hy-aq0snyri hamar1 Mi pan el ga37 tov ampo.] 0ru dnix tovrs in[ ovzovm ys ara5 im cor/u [i7 ordy. ovzovm ys cna45 pa3x esdy. o[ oki hyd [ys ca35 o[ megin el [ys hraviri1 Mynag tov bidi cnas6cas5 et el ,ad zco3,5 or ys anhancisd [linym1 Meg el asym5 or ci,yru =amu dasix avyl [ys gara3 mnal trsovm1 Wad yn =amanagnyru5 tov el 0dar` myr ka.akin1 Ys i|n[ imanam5 asovm yn or wad panyr yn badahovm ci,yrnyru777 Tov a.]ig yryqa3 ys5 meg el` s'iv-kaha35 [i garyli ci,yrnyru yrgar mnal trsovm5 ta lav pan [i1 Y;e ovzovm ys m0ds abryl5 bedk e 3armarovys es ba3mannyrin777

L-yx yv sbasyx badasqanis1

A-anx yrgar6parag mda/ylov` usi7

6 M0rak5 in[bes g\ovzys a3tbes al g\ulla35 mia3n clovqs tnylov dy. ovnynam777

 

Govldovragan m0rakin hyd 3arapyrov;ivns ,ad arac mdyrmov;yan wyra/ovyxav5 a-anx saga3n ba3mannyren pan mu 'oqylov1 Unthaga-a4gn1 O[ mia3n ba3mannyru mnaxin i z0rov5 a3lyv nor bardavorov;ivnnyr trovyxan ovsyrovs1

Ba-avu ;eyv ovraq er ci,yrnyru a-an2in [mnalovn hamar5 pa3x no3n adyn mdahoc er ir dan makrov;yamp ov ma4navant in/i 3adgaxova/ angivnin wijagow1 Ango.nin 'aga/ ullalovn5 [er grnar ,r]aca3il nyrsyru5 a3lyv sdovcyl synyagis garcn ov sarku1 Ador hamar al harxovmnyr g\ov..er ir a.]gan5 or a-av0d ganovq gov car ir m0r bedkyru hocalov1 :eyv a.]igu gu wsdahyxner or amen pan garcin er5 pa3x ma3ru gu ,arovnager dacnabil` an2nabes wji- [garynal ar2agylovn hamar1

Pnagaranu 'okr ullalow hantyr2 hancsdaved er1 :eyv o[ meg nor

a-arga3 gar hon5 pa3x in[ or gar` gogig er ov makovr1 Amen pan ir dy.u cda/ er gno] naqa2y-nov;yamp1 Waraco3rnyru azniv gdave badrasdova/5 yrgov masi gu pa=nein dan miag untar2ag synyagu1 "okr pa=inu ims er` 'o.oxin wra3 paxova/ mia3nag badovhanow1 Qohanoxin yv synyagis mi]yv cdnovo. hamymadapar la3n pa=inu dan hivranoxn er5 corcyrow /a/gova/5 orovn meg angivnu trova/ gar abagya3 sbasnyrow /anrapy-n baharan mu1 Gno] ampo.] ovnyxa/u a3s 'okrig dovnn er yv meg hadig a.]igu5 or ir garcin o[ mia3n undaniki ma3r er5 a3lyv` my/ ma3r1 A.]igu ngar[ovhi er5 g\a,qader dovnu1 Amalia /o/a3in dan hivranoxin badyren gaqova/ ngar[agan basda-nyru gu badganein tsdyr5 orovn amenen 3a]o. cor/yren megu ir m0r timangarn er5 ovrge m0raku gyankin gu hoser777

Ba-avin hydakrkrov;ivnu g\ajer ma4navant ci,yrnyru5 yrp yrygo3yan miasin un;ryle yv bah mu Ha3asdani a-0rya3in masin zrovxyle ydk 8pari ci,yr9 g\usei yv synyags g\anxnei1 Cider5 or ,ovd knaxo.u [ym ov anba3man panow mu zpa.a/` ir a[kyren hy-ov5 yv ovrymn` gu sgser ar2agyl hrahancnyr5 barzabes hasgnalov hamar` ;e in[ow ym zpa.a/7

6 Syta ]an5 ,oc a5 ari pax ara fur;ov,kan (-ovsyren` 'okrig badovhan)1

Ki[ ydk`

6 Syta ]an5 mrsovm ym5 ari 'agir fur;ov,kan1

6 Syta ]an5 hancxrov lo3su5 a[ks a xavovm777

6Syta ]an5 ari miaxovr ;ylywizuru (-ovsyren` badgyras'iv- )5 mi ki[ na3ym e4li5 kovns [i danovm777

Yv a3sbes cry;e amen ci,yr ba-avu tovrs gu ka,er zis dakovg ango.ines yv cor/atryl gov dar ir hrahancnyru5 wyr]avorov;yan al grgnylow no3n harxovmu7

6 Hla ty- [ys kny|l777 ba i|n[ eir anovm nyrsovm777 lovsamovdu lav 'agy|l ys5 zanawesgeku (-ovsyren` waraco3rnyru) cxy|l ys777

A-a]in 0ryrovn ki[ mu t=gamov;yamp5 pa3c hydzhyde sgsa3 hajo3kow gadaryl gno] hrahancnyru5 3ajaq nayv inknagam0ren dramatrovylow iryn1 G\ump-nei gno] gaxov;ivnu7 ampo.] 0ru ango.nin 'aga/ ullalow` ci,yrnyru gu da-aber anknov;yne1 Aha a3t bahyrovn er nayv5 or myr mi]yv gu sgser /avalil zro3x mu5 orme no3nkan hajo3k g\a-nei nayv ys1

Zro3xi bahovn an 3angar/ g\a,qov=anar5 g\ocyvorover dysag mu yv amen tov-e harxovm gu pyrer ov gu zydy.er sy.anin777

A-a]in 0ryrovn zink my/abes gu qantawa-ein Be3rov;n ov Mi]in Aryvylyan yrgirnyru` irynx glima3ow5 pazmagr0n m,ago3;ow ov qa3dap.ed gynxa.ow7 an amen a-i;ow pa.tadov;ivn g\uner Lipanani yv Ha3asdani mi]yv1 8@yr m0d9u yv 8myr m0d9u mi,d nyrga3 ein myr zro3xnyrovn1 #ydo35 yrp avyli mdyrmaxank yv wsdahov;ivnu 'oqatar2apar hasdadovyxav5 ba-avu a4l badrovagnyr [er 'nd-yr ci,yra3in zro3xnyrovn sgsylov5 a3l un;rikin hyd isg gu sgser q0sil ir an2nagan gyankin masin` wga3ago[ylow anxyali 3ov,yr5 tebkyr5 iratar2ov;ivnnyr5 3ajaq nayv niv;e niv; xadgylow yv me]untme] al an2nagan harxovmnyr ov..ylow in/i1

Ci,yra3in myr zro3xnyru gu pana3in gno] hociin /alkyru yv gu 3a3dnapyrein anor nyrkin a,qarhu1 An g\a3la'oqover ampo.]ov;yamp1 A4l ango.nin /a-a3o. y0;anasovnamya3 ba-av mu [er an` ampo.] 0ru ovri,in qnamkin gar0d5 o[ al ys ir m0d synyag war2a/ ovsano.ovhi mu5 a3l mdyrim mu5 xavagix mu` a-anx darika3in an]rbydi5 orowhydyv Amalia /o/an ir anxyali wyr3ov,nyrovn hyd ;yvanxovg` g\yridasartanar 3angar/5 dysag mu gu /a.ger ov an0rinag qantow gu lyxover1 Myr; gu manganar ov liahacac gu qntar5 myr; al gu ,igner ov loligi bes gu garmrer5 ma4navant yrp gu badmer ir siro3 badmov;ivnu1

Kani~ kani ancam lsa/ ei a3t badmov;ivnu5 pa3x amen ancam no4r lsa/i bes hajo3k a-a/ ange5 gno] gyankin drama3en1 Dy.ygov;yan imasdow` badovmu no3nn er5 gu 'oqover saga3n ba-avin hocywijagu5 or noraxman hyd` abrovmi ov nyr,n[man nor yranc gu 3a3dnapyrer1 Knaragan panasdy./ov;ivn er gar/ys a3t badmov;ivnu5 or myz gu 3ovzer5 gu wyraxner a-0rya3en ov gu daner ho4n5 ci4v.5 ovr xangabadow gu pa=novein !% darygan sirovn Amalian yv 8syva[ya3 hra,k9 d.an` 8byq ov m0rovkow garcin d.amart9777

Dysnylov pan er gno] ocyvorov;ivnu5 or g\ardaxolar anor a[kyrovn me] yv zanonk gu wyra/er siro3 avazani1 Hima d.ovn 'a3'a3a/ 8;-[nig9n er an5 or a3s ba-av marmnin me] gu ;'rdar seren5 gu hyvar d.ovn hbovmen5 aba gu nova.er ,ovr;yru lizo. a-nagan hampo3ren1 Ca.dni dysagxov;ivnu g\avarder srdyrov ov=cin drov'ovmow5 aba d.an ir 8;-[nig9in gu novirer paxova/ wa3ri gaga[ gam garmir wart5 zor Amalia /o/an yryvaga3ov;yamp gu sy.mer 2aq 2y-kin ov to.alow za3n gu hanc[yxner /yr srdin5 min[ ga'ga'ovo. ,ovr;yrovn wra3 gu sgser /a.gil sira/ d.ovn novira/ yrcu7

:-[nigs5 mi4 lar5 mi4 waqir

Myr seru amovr e5 timaxi4r

 

Y.a/6[y.a/u ka-yag mun er yrcu5 or saga3n martga3in gyanki ampo.] dram mu gu qdaxner ir me]1 #ydo3 yrcu gamax6gamax gu sgser ;ovlnal5 nova.il5 arxovnki lijyr panalow ba-avin temkin1 Aba ;aqi/u gu nsder gno] hociin ov za3n l-ov;yan gu madner1 A3s poloru gu dyvein kani mu wa3rgyan mia3n7 ba-avu` nyrkin dar0rinag gynsovnagov;yamp mu 3angar/ gu 3a]o.er 'oqyl badovmin -i;mu yv naqgin ocyvorov;yamp ,arovnagyl sira/ d.ovn hyd ir badmov;ivnu` min[yv amovsnov;ivnn ov irynx siro3 a-a]in ov miag bdov.in` tsdyr /novntu1 Wartaco3n a3s gyanku saga3n agama3 gu syvnar 8Ha3rynagan My/ Badyrazm9i h-[agovmow5 yrp sira/ d.an gu mdner panag ov a4l [er wyrata-nar777

Untamenu yryk dari miasin abrova/ yv yrgov dari al namagacrov;yamp irarov ha.ortova/ siro3 badmov;ivn mun er y.a/u5 or zarmanali dinamizmow dyva/ er avyli kan ges tar yv wyra/ova/ martga3in jagadaciri1 Mi4,d yridasart5 yrpyk [/yraxo. sira/ d.ovn 3i,adagu an;a-am bahylov hamar m0raku myr=yr er wyramovsnanal1 Dy.a'oqova/ er Yryvan yv hydyva/ dndysacidov;yan jiv.in1 A,qadyr er ampo.] gyanku yv mia=amanag ha3r ov ma3r y.a/` ir minovjarin1 Namagacrov;yamp ha3ru arten dn0rinyr er tsdyr jagadaciru7 8Lsi4 8;-[nigs95 [ym ovzovm or pales 0dar martov 2y-k mna31 #yd or [cam5 tov nayv ha3rov;ivn bidi anys nran1 Qosdano|vm ys77791 M0raku qosdaxyr ov qosdovmu bahyr er5 a3t al in[bisi~ ba3mannyrov dag777

Hos ganc g\a-ner badmov;ivnu1 Ba-avu q0sku g\avarder no3n my.atrankow5 ha3yaxku syvy-a/ anoro,ov;yan7 8Pa~5 martovs i|n[ cor/n er g-ovi cnal Ovkra3na3i sahmannyrovm777 Es in[ syv er ;a'ovyx myr clqin9777

M0rakin hyd myr ci,yra3in zro3xnyru 3ajaq nayv gu hamymovein panasdy./ov;yamp7 8Boyzia ,ad ym sirovm7 2yronxix mi pan garta35 lsym95 g\user ov a-anx sbasylov gu sgser 0r0rovil 8Ci,yrn anov, e9 my/arynxyan my.ytiow5 aba bdo3d mu gu gadarer Aryvmdaha3 Craganov;yan antasdanen nyrs` ir ocyvorov;yampu waragylow nayv zis1 Aryvmdaha3yrenu gu craver zink1 Knara,ovn[ panasdy./nyru ir hiaxovmi a-argan ein1 An nayv lavady.yag er 0dar craganov;yan1 Bov,ginn ov Dos;o3yvsgin gu ba,der5 8Anna Karynina9n ir sira/ cirkn er5 isg Hymingove3i ngadmamp qor agna/ank ovner1 Arovysdn ov craganov;ivnu ,ad pan gu n,anagein gno]1 Gu badmer ;e i4n[bes hrjova/ er5 yrp

a-a]in ancam ir a.]igu dovn mu c/a/ er7 8Paligis ngara/u dari a,qadanox5 xo3x dovi ereqekin5 polorn el zarmaxan5 ;e mia3n [ors darygan im yryqas o|nx garo.axyl a eskan sirovn dovn c/yl1 Mi 0r el paligis asi7 henx avardys tbroxu5 kyz ov.argylov ym myr Cy.arovysdagan insdidovdu5 or ngaryl soworys77791

Amalia /o/a3in a.]igu arten 3a3dni ngar[ovhi er Yryvani me]1

:eyv ba-avu ango.nin 'aga/ er5 pa3x an ,ad pan cider tovrsu gadarova/nyren1 In/i hamar hy-a2a3nu gu ,arovnager mnal 8arcilyal c0di95 isg ink ampo.] 0ru hos6hon gu hy-a2a3ner yv iryn bes kani mu ;o,aga-ov parygamnyrov hyd =amyro~w gu zrovxer1 Anonk a-anx zis dysa/ ullalov arten ,ad pan cidein im masis1 #ajaq nayv paryv ov ma.;ank g\ov.argein in/i` irynx ungyrovhiin mi]oxow1 Hy-a2a3na3in a3s zro3xnyrovn a-anxka3in niv;n er ba-avin wyrsdin kalylov gamku1 My/ havadkow an polorin gu wsdahyxner5 or ,ovdow bidi sgsi kalyl5 a-anx 0cnagani bidi ov..ovi pa.nik5 a3lyv ha3a;u (pagu) bidi makre yv gam dovnu bidi wyratasavore` m0dalovd 2mran i badrasdov;ivn7 meg q0skow` normal gyanki bidi

wyrata-na37 aha ;e in[o4v an ir q0sagxov;ivnu g\yzragaxner` 8wa.u ecovx gu dynas ;e o|nx gu sgsym ka3lyl9 hasdadovn ,y,dow1

Yrygo3 mu dovn tar2is ngadyxi5 or badin 3yna/ er an;axovb mu1 A-anx harxovmis sbasylov5 Amalia /o/an ovraq 2a3now usav7 8P=,gin zancyxi5 asax or garo. ym wyr gynal ov ka3lylov 'or2yr anyl7 a.]igs el henx mi kani robe

a-a] pyryx es 'edu7 kyz ym sbasovm5 or 0cnys in2` ka3lym91 Par2raxovxi zink yv tovrs pyri ango.inen1 Goqyx cydin5 2aq anov;in dag amraxovxi 'a3du5 a]in dagu mda3 ys yv sbasyxi a-a]in ka3lin1 Arivnu qov=yx clovqu5 hrjovanken sgsav 8ha45 ha45 ha49 qntal5 aba cyr6jicow mu a-a] nydyx 2aq odku5 3ydo3 a]u yv urav yrgov ka3l1 Gyxav1 Na3yxav a[kyrovs5 na3yxav ango.nin ov 3a3dararyx7 8Wa.n ecovx gu sgsym ka3lyl5 e4l ango.novn 'aga/ [ym mna377791

A-av0dnyru soworaganen ganovq ar;nnalov nor sdibo.ov;ivn mun al avylxav bardavorov;ivnnyrovs wra31 Haziv lo3su paxova/` m0raku 2a3n gov dar7

6 Syta ]an5 wyr gax5 ari4 0cnir in2 mi ki[ ka3lym5 odyrs paxovyn777

Cidei5 or m0rakin mdasyvy-ovmu nyrs` synyags mdnyl er1 Yv orowhydyv qohanoxen synyag a-a]norto. movdku no3n har;ov;ivnu [ovner5 a3l meg asdijani [a' xa/ er5 ginu gu waqnar a3t -isku a-nyle yv gu pavararover` tran symen clovqu tebi nyrs yrgarylow1

Cyr6martga3in gamk ov havadk ovner y0;anasovnamya3 a3s ba-avu1 Gyankin gragu dagavin wa- er nyrsu` haga-ag pazma[ar[ar darikin1 Ci,yr mu agnargyxi nayv a3s masin1 M0raku naq my.m0ren =bdax5 lr]ov;yan yranc mu dovav temkin5 ov pipyrovs qoru na3ylow usav7

6Pala ]an5 es clqixs ,a~d dak ov ba. e anxyl5 ,ad el wad 0ryr ym dysyl5 pa3x gyankovm o[ oki 0cnov;yan [ym timyl5 o[ megin el 2y-s [ym paxyl1 Hamarya

ka-asovn darovan im a,qadankow mynag garo.axyl ym es dovnu sarkyl5 meg el a.]igs ym bahyl1 {ym ovzaxyl or martig q.ja3in in25 ;e` my.k a5 hla ]ahyl a5 amovsin el [ovni5 meg yraqa3ow onx a abrylov777 Ovzovm ei cor/ow5 henx a,qadankow im nbadagin hasnym1 )rix mi 0r el 2y-s anxav Hamingova3i 8?yrovnin yv ?owu9 cirku7 tov gartaxy|l ys et cor/u7 ,a4d pari5 himi avyli lav gu hasganas in21 Mi q0skow` et 0rovanix Et cirku tarav im gyanki 'iliso'a3ov;ivnu1 Crkovm dysnovm ei ov=5 gamk5 nbadagi hasnylov mi angodrovm havadk5 ori nmanu [gar1 Cirku gartovm ei henx or mi t=ovarov;ivn er gancnovm a-a]s1 Et bovjovr crkix mi my/ ov= er calis mdnovm me]s ov ka]ov;yamp er lxnovm hocis5 or a-anx 3yd na3ylov el cnam a-a]777 Esbes e or bahyl ym in25 abryl ov amraxyl5 h0 eskan hy,dov;yamp gyankix [ym hra=arovylov1 Mi hinc dari a-a] infrak;u (srdi ga;ova/) q'yx in25 pa3x dy4s5 [ym my-yl hla1 Isg es y.a/n i|n[ a5 or es ander ;aqdin mnam /a-a3777 ba am0; [i| in2777

8<ovga3agan 3arapyrov;ivnnyr9u5 oronk nor6nor ein sgsa/ ho. ,ahil Ha3asdani me]5 ha3ryni =o.owovrtin bes m0rakn al madna/ ein ,'o;i1 Ampo.] gyank mu hamymadapar inknapav abra/ gno] mu hamar` a3s darikin t=ovar er ump-nyl abranknyrov cinyrovn aracun;ax maclxovmu1 Qy.j gno] ampo.] ygamovdu amsagan #)) yv kani mu -ovpli er5 zor anasyli covrcovrankow gu baher par2in dag5 amen a-i;ow al wyrsdovcylov ba3manow5 orbeszi 3angar/ 8ovri,ix 'o. wyrgalylov garik [ovnynam91 Pa3x yv a3nbes an sgsa/ er diro. irawijagin hyd [garynal ha,dovylov n,annyr al xo3x dal1 )ragan inkn iryn yv gam zrovxagixnyrovn harx gov dar5 ;e kilon meg gobeg ar=o. ,akaravazu i|n[bes 3angar/ par2raxav kani mu -ovplii5 gam` haxn ov havgi;u5 garacn ov bdov.u in[ov a3skan s.a/ yn5 ov ba-avu ir nyrkin dacnabu g\arda3a3der an2gov;ivn madno. harxovmnyrow7 8aqr o|nx yola bidi cnank5 o|nx bidi garank snovyl eskan ;ang cnyrow77791

M0rakin tsdyr ;o-novhin` Lili;igu5 0r mu ir my/ my/ m0r dova/ % -ovplin [er wyrxovxa/ usylow5 or` 8Amalia dadig5 es 'o.ow o[ mi pan el [ym garo. cnyl5 o[ ganfed (dovrm) gu dan5 o[ el mi /am0n91 Yryqa3i badasqanin i lovr 3ovzovyr er ba-avu5 ;e` 8i4n[ anym5 paligs5 eskan a im ovnyxa/ 'o.u77791

A3s mi]atebu an 3ajaqagi0ren gu grgner yv amen ancam al no3n 3ovzovmu g\abrer5 orowhydyv [er dysnyr oryve 3ovsadov badovhan` a3s anylen tovrs calov1 A3sovhantyr25 an gu mnar lavadys` Ha3asdani abaca3in ngadmamp5 yv ow or 'or2er hagaja-yl iryn5 my/ havadkow gu badasqaner7 8hyrik a or angaq ynk5 bydov;ivn ovnynk5 pa~5 ovzovm ys a-3aved gaqya|l mnank -ovsnyrix77791

Gu badaher 3ajaq5 or m0raku par2r dramatrov;yamp lyxover ov ci,yra3in myr zro3xnyru hamymovein gadagnyrow1 An gu sirer 8ka,k,yl9 zis` 3i,yxnylow hyds badaha/ /i/a.a,ar= tebkyrn ov mi]atebyru1 Yrgrin an/an0; yv Ha3asdani =o.owovrtin -ovsaqa-n ha3yrenin anwar= ullalow5 3ajaq gu madnovei /i/a.yli gaxov;ivnnyrov1 Kani~ kani ancam grgnyl dova/ e in/i` milixia3i inkna,ar=ow dovn ta-nalov badmov;ivns yv kah6kah mu 'rxovxa/` ja;ylov asdijan1 Tebkin 3a]ort 0rn isg traxinyrn ov hy-a2a3ni parygamnyru arten cidein5 or Amalia /o/a3in 8a.]ig9u ci,yru yrp dovn ta-nalov ;rylubivs gam ;aksi [er cda/5 jampen anxno. milixia3i inkna,ar= mu gyxovxa/ er yv qntra/ osdiganen5 or zink dovn hasxne1 Yrp osdiganu usa/ er5 or` 8a.]ig ]an5 es milixia3i af;0 a5 ;aksi [i95 a.]igu jarahad5 ;e` 8i|n[ unym5 ;aksi [ga35 i|n[bes dovn bidi yr;am5 y;e tovn [danis5 oro|vn grnam wsdahil77791

6 Syta ]an5 etbes el asyxir ha|5 8y;e tov [danys5 o|w bidi dane95 ir garcin gu grgner ba-avu yv gu marer qntalen1

Ci,yr mu ba-avu unthadyx soworagan q0sagxov;ivnu yv ,y,dagi na3ylow a[kyrovs` harxovx7

6 Syta ]an5 pa or mi lav d.a3 lini [y|s amovsnana31 Gu mnas esdy.5 el Be3rov; [ys cna35 kyz hamar el undanik g\ovnynas5 ko ha3rynikovm el g\abrys1

Badasqanis wra3` ;e nyrga3is a3t masin [ym mda/yr5 naq g\ovzym ovsovms avardyl5 ginu kani mu wa3rgyan lov- mnax5 aba mdyrmig ;onow mu avylxovx7

6 In2 lsir5 aziz ]an7 en or asovm ym lav midt bahir (yv a] xovxamadu darav a] kovnkin)7 ;e or cnas Be3rov;5 bedk a mda/ys amovsnanalov masin1 Gyankovm mynag abryl [i garyli5 ta lav pan [i1 Pa or /yranas5 o|w a bahylov kyz1 :e or amovsnanas5 ,ad pari5 asylik [ovnym7 Samalio;i (-ovsyrenow` 0tanav) domss el or ov.argys5 bsagit el gu cam5 sramdyx an ov ,arovnagyx7 ba henx or dysar pan6man [ga35 darikt el anxnovm a5 mi hamagryli d.a3i hyd ungyrov;ivn ara yv nranix el mi yryqa3 pyr5 or ko /yrov;yan mi ;as ]ovr dovo. ovnynas1

Gno] a3s anagngal arda3a3dov;ivnu y4v zarmaxovx5 y4v hiaxovx zis1 Qntalov garcu ims er hima1

?i/a.s ab,yxovx ba-avu5 pa3x [grxav gdryl anor mda/ovmin ;ylu1

Unthaga-agn1 Pan mun al avylxnylow naqgin ocyvorov;yanu5 ,arovnagyx7

6 A43 a.]i5 hanak (gadag) [ym anovm5 garcin mi pan ym asovm1 Or im a.]igu [liner5 himi i|n[ ei anylov ys1 Dysnovm ys5 mynag ym mnaxyl5 /yr ym5 ango.novn el 'aga/1 Pa or a.]igs el [ovnyna3i5 o|w bidi qnamer in27 e4t ym asovm5 or kyz mi had yryqa3 a bedk5 manavant ko /yrov;yan hamar777

@y-ki ;y;yvagi ,ar=ovmow mu unthadyxi gno] q0sku paxadrylow5 or nman ka3l mu untovnova/ [e myr ungyrov;yan me] yv ;e` a-anx amovsnov;yan ov iravagan h0r mu garyli [e /nil zavag5 dagavin angaq ange5 or a3t megu ojracor/ov;ivn g\ulla3 a,qarh ygo. manovgin ha,ovo3n5 isg avantabah myr ungyrov;yan hamar a3t ararku ca3;ag.ov;yan tov- gu pana3 ov wad hampavi g\ar=anaxne zis1

Ba-avu [pa=nyx mdahocov;ivns5 a3l ki[ mun al par2raxnylow 2a3nu` usav7

6 Pa~5 sa ko gyankn a5 o|w gara3 qa-novyl5 Syta ]an7 ovzovm ys ma3ranal5 tra me] i|n[ am0; pan ga31 Y;e ko yrgrovm ta hnaravor [i5 ari4 esdy.5 Ha3asdanovm mia3nag ma3ryr ,ad gan yv ga-awarov;ivnix el ;o,ag yn sdanovm yryqa3 bahylov hamar1 Pa~5 [ym asovm ci,yr6xyryg d.anyri hyd man ari5 asovm ym ko hamar mi yryqa3 /nir777

Gno] a-a]argu bah mu cravi[ cdnylow hantyr2 mnaxi antrtovyli` im hamozovmnyrs a-a] k,ylow ov tidyl dalow5 or Ha3asdani me] 0rinaganaxa/ a3s yryvo3;u an3arir e ha3gagan avantagan timaci/in yv ;e undanik5 srpov;ivn5 paro3aganov;ivn hasgaxo.ov;ivnnyru azca3in ar=eknyr yn5 oronk saga3n o[ mia3n srpab./ova/ yn qorhrta3in war[agarci 8parik9nyrovn i hydyvank5 a3lyv ha3 martu hy-axovxa/ ir azca3in agovnknyren1

Amalia /o/an mda/ovmi me] ingav1 Drova/ paxadrov;ivnu 3ovzyx zink1 Lov- mnax bah mu5 aba my.m0ren 3aryx7

6 {cidym5 Syta ]an5 myr m0d es hasgaxo.ov;ivnu [ga31 Esdy. martu azad a5 in[ ovzovm a en el g\ani1 Tov panyr es asovm5 or myz hamar etkan el gynsagan [yn1 Covxe tra me] tov iravovnk ovnys56 q0sku wyr]axovx an ov a3t masin a4l agnargov;ivn [urav1

<apa;nyr anxan1 Myr zro3xnyru5 ci,yra3in l-ov;yan me]5 a-0rya3 dacnabnyren 2yrpazadylov mqi;arov;ivnu gu barcyvein y4v ango.in inga/

ba-avin5 y4v in/i1 Dakovg qohanoxin meg co.drig angivnu nsda/` a3lyvs a-anx =amyru ha,ovylov g\ar/ar/eink martga3in5 ungyra3in5 m,agov;a3in5 ha3rynasiragan ov no3nisg ka.akagan harxyr5 zors Ha3asdani me] 0ragan trov;yamp gu pazmana3in` ka.akaxinyru m.ylow pazmatimi wyrlov/ovmnyrov1 Amalia /o/an ov ys a4l hocyharazadnyr eink ov a-anx naqapani sbasylov grna3ink amen niv;i masin paxovil irarov1

@ivnu nsda/ er tovrsu yv g\avyder !((@i calovsdu1 Yrgrin me] 3a-a]axa/

wa-ylaniv;i dacnabu Hamalsaranu tra/ er t-nyru 'agylov hargatrankin dag1

@ ,apa;en gu sgser 2my-na3in ar2agovrtu5 yv ys gu badrasdovei wyrata-nal Be3rov;1

Ci,yr mu =amu dasni m0dyru hasa3 dovn1 Amalia /o/an cry;e angyntan

ba-ga/ er ango.nin5 clovqin wra3 al` p=,govhi mu yv harazad a.]igu1 M0dyxa3 hivantin ov a'yrovs me] a-i ;ovlxa/ 2y-ku1 Ba-avu i cor/ trav wyr]in jic mu5 ges mu paxav a[kyru yv 'or2yx =bdil5 aba 'or2 urav q0sylov5 pa3x [grxav1 P=,govhin paxadryx5 ;e ,ijovg srsga/ er5 ba-avin marmnin me] /avalil sgsa/ porpokovmin

a-a]ku a-nylov hamar1 Gno] a.]igu ;a,ginagow mu srpyle ydk a[kyru usav5 or

a-av0dyan ir cal6yr;alen ydk usd yryvo3;in ma3ru kalyl 'or2a/ er5 aba cydin inga/ yv =amyrow hon mnaxa/` min[yv tsdyr ges0rovan a3xylov;yan =amu1 A.]igu ba-avu cda/ er zca3azirg wijagi me]1 Ampo.] 0ru [er i]a/ hivantin ]yrmov;ivnu1 Haryvan p=,govhiin =amanovmu tar2a/ er sdibo.agan1


Mia3n ges ci,yren ydk er or m0rakin wijagu hamymadapar parylavovyxav1 Wdancu anxa/ hamarylow5 a.]igu im qnamkis 3an2nyx ma3ru5 3an2nararylow` oryve anagngal baraca3i hy-a2a3nyl iryn1

Ki[ ydk ba-avu ovzyx nsdil1 :y;yvagi crgyxi zink yv kani mu par2 zydy.yxi g-nagin1 Lav zcax1 Na3yxav ,ovr]u5 ivrakan[ivr manramasnov;ivn tidyx hadig6hadig5 my/ t=ovarov;yamp agnoxu amraxovx a[kin5 aba talg0ren ,,n]ax7

6 Syta ]an5 min[yv cnalt garo. ys hy-aq0six 0cdovyl in[kan ovzovm ys1

Hivantov;yan lovr] bahov mu ardasanova/ sa q0skyru dar0rinag ;ovyxan in/i1 Harxagan na3yxa3 ba-avin5 pa3x arten ov.y.is me] cda3 badasqanu7 8g\yryvi ;e a-av0dyan synyags mda/ e5 wyratar2in [e grxa/ odku par2raxnyl symin wra3 ov hon al inga/ e77791

Cov,agov;ivns ji,t ylav1 Amalia /o/an 8mi ki[ ka3lym9i badrovagow nyrs mda/ e ov wyratar2in inga/5 hima al 8q.jaharov;ynen9 zis azad g\ar2age ir wyr]in 8lov/9en777

 

Ba-avin a-o.]ov;ivnu hydzhyde wad;araxav1 Aryan jn,ovmu qaqdyxav yv arcilovyxav iryn tovrs cal ango.inen1 A4l a.]igu [er pa=novyr m0rmen1 Amalia /o/an tidabasd ba-ga/5 o4[ g\ovder5 o4[ gu ,ar=er5 a3l mia3n /anr0ren gu dnkar1

Myr pa=anovmu y.av ,ad 3ovzi[1 <o3anknyrovs i badasqan m0raku paxav a[kyru5 laxagovma/ na3yxav in/i5 to.alen p-nyx 2y-ks5 ovzyx pan mu usyl5 pa3x gogortu qy.tovyxav1 Crgyxi zink amovr6amovr5 hampovryxi5 aba sira/ arda3a3dov;ivnnyren kani mu had agan]in 's'saxi1 +bidi bes pan mu ovrovac/ovyxav gno] yrysin1 "or2yx clovqu par2raxnyl5 pa3x ov=yru [pavyxin1

Sa-a/ na3ova/kow mu 'nd-yx a[kyrs5 aba cyr6jicow mu 's'sax7 8Pala ]an5 or sa. mnam eli4 ari m0ds77791

Be3rov; wyrata-nales garj =amanag mu ydk hy-a2a3nyxi Amalia /o/a3in dovnu5 pa3x badasqano. [y.av1 Dqovr midkyr ba,aryxin eov;ivns1 Iro.ov;ivnu hasgnalov hamar 'or2yxi ungyrovhiis` Lia3in ;ivu7

6 Syta5 et tov y|s5 o|nx ys7
Kani mu pa- ydk harxovxi7

6 M0raku i|n[bes e5 i|n[bes y.av777

Lian hazax5 aba ;aq/od badasqanyx7

6M0ra|ku777 lo3s i]ni babyrovt hocovn777 ko cnalovx 3ydo3 na el mygnyx es a,qarhix777

S7T7 CRICORYAN