Poetry by Seta Krikorian


Required fonts for reading these poetries- please click on link to download fonts from 3Noor.com

Arasan Windows version

Arasan Apple/Macintosh Version


ESKIZNYR


ANEAXOVM


@A#NT


ORONOVM


WYRA?NOVNT

YS

AVYLA?OV777


L_OV:IVNT777

PA>@ANK


MARTU

)RU


CIDYM777

G<I_K

INKNAHASDADOVM
 
ESKIZNYR

Minagov;ivn 777 diyzyrk 777 ged

Lovsavor yrgink777m;inaryv777anderov;ivn

Gana[ pnov;ivn 777 moqraxa/ yraz

Arivnagixnyr 777 anharazad

"nd-dovk mu siro3 777 dan]ago/

Gar0d hampo3ri 777 andarazyli

Qor;axman ;o3nyr 777 a-0rya3 ja,i bes

Inknov;ivns o|vr e777

Gaqovyxav /a-in jiv.en777

! No37 @)))

 

 
ANEAXOVM

G\yr;am aha jampanyren anoro,

?a3r [ga3

Wyr] [ga3

Gytronin hasnylov a.ov q-owku [ga3

Amen pan no3nn e

An,ar=

An'o'oq

Sa-a/ e gyanku

A[kyrovs me]

Hocvo3s me]

P]i]nyrovs mazyragnyrovn me]777

 

Paxovi~r in/i

O~w ar,alo3s

Hosir me]s warar6warar

Ar2age /amyrt i pax

Crge zis dar'ankow6girkow

}yrm do4vr

Ser do4vr

An3o3s wa.s 3o3sow lyxnylov

Cyrpnagan OV+in jampan xo3x dovr777

@ No37@)))

 


 
@A#NT

Tovrsu aryv 777 nyrsu lo3si 'nd-dovk

Tovrsu /i/a. 777 nyrsu ',rovo. gar0d

Tovrsu qnjo3k 777 nyrsu ty.in ,n[a-ov;ivn

Ha3 a.]ig o|vr yn yraznyrt777

Kamin darav [or dyryvnyrovn hyd777

 

Ci,yru o.]o3n

Avlyxi 'o,in 3ov,yrovs 'osin

Xavyrs polor

?rar a- /rar

A.paman tri

Makrov;ivn er bedk

Wyra/novnti my/ badrasdov;i~vn777

 

}ovryren 3a-no. Siro3 Ociin bes

Mia3n @A#NT er

Or 'o,iin tem

Mnax 'a3lovn

Mnax pivry.

In[bes hampo3ru

In[bes crcanku

Siro. srdyrov777

 

)~ @A#NT777

@A~#NT777

Misyrovs me]

:a'a-o. crci-

Misyrovs hyd

Calarovo. dar'ank

Misyrovs wra3

Nor dara/knyr 3a3dnapyro.

<igaxa/ lyzo~v

Or ci,yrnyru

Gu dard.ne zis

Wyrsdin gazmylov hamar a-av0dnyru777

@A#NT777

Dacnabs gyanki wyra/o. ari~vn

Ov ys ;-[ovn6gragod yra~z

@A#NI4T qa-novylov

@A#NI4T madovxovylov

@A#NO~WT ullalov animanali pa.2a~nk777

@A#NT777

Miag pnagi[u grage 3ov,yrovs777

# No37 @)))

 

 

 
ORONOVM

Ys kyz 'nd-yxi

Ma.ovo. an2ryvin ga;ilnyrovn me]

Na3ova/knyrovn me] lov- anxortnyrovn

Gabo3din '-a/ wyh hma3kin me]

Lo3syrovn me] sovraxo. 0;0nyrovn

Nirho. ka.akin mov; sdovyrin me]

Qovl a.movgin me] Burgur Kingin

Yridasart zo3ci hampo3rnyrovn me]

Wdid momin me] wa-ova/ qoranin777

Ys kyz cda3 im hociis me]777

 

$ No37 @)))

 


 
WYRA?NOVNT

Amovl gyank mu

Anhy-angar

Anha,d co3ov;ivn

Dan me] ;e a3lovr

Minag ys mina~g

Avyrova/ ho. ys

:-[ovni godra/ ;yv

:'-dovkt o|vr bidi hancrovaner777

 

Giragi mun al me]s /a.gir SE~R

Dar zis madnyrovt ,o3ankin hyd wyr

)/e marmins hy,dankow any./

Ag0se ho.s

Za3n ure pyrri~777

Hosir me]s sy~rm

Kyz barovrym sbasovmis garmirow

Lyxovir me]s sy~rm

Kyz cowyrcym im dar'a,ovr; qazyrow

Bahovir me]s sy~rm

Nor a,qarhi nor yrazin bes

 

Or ho.s /li6wyra/ni grgin

Or no4ru no4ru ararym untmi,d777

% No37 @)))

 


 
YS

MA#Rn ym ys anor

Or ;aqi/ ovni ir a[kyrovn me]777

Ys za3n gu lovam

Arxovnknyrovs me]

Or mormokovmu ka.xrana3 gyankow777

KO#Rn ym ys anor

Or wiravor e harova/nyren [ar777

Ys za3n gu crgym

im hociis me]

Or paxova/ werku 'agovi /a.igow777

SERn ym ys anor

Or /aravn ovni nyrkin ;r;i-i777

Ys za3n gu bahym

Im po3ryrovs me]

Or mna3 mi4,d ;arm yrcis ,o.yrow777

* No37 @)))

 


 
AVYLA?OV777

A3s0r in/i wijagovyxav

Avlyl jampan Burgur Kingin777

Avyla/o~v777

{or dyryvnyr

Sigare;i mnaxortnyr

Havakyxi 2y-kyrovs me]

Asdijannyr ov jampanyr

Avylows /y/yxi ys

Or makrovi a,qarhin

A.dn ov gy.du

"o,in ansird777

Avyla/ov y.a3 a3s0r777

Ov avylis ivrakan[ivr

Harova/in hyd

Ys in2me tovrs k,yxi

:o3n mu anxyalen

Waq mu nyrga3en

Anoro,ov;ivn mu

Caliken6wa.en777

Avyla/ov y.a3 a3s0r777

Arxovnknyres

In/i mnax SERu mia3n777

!) No37 @)))

 


 
L_OV:IVNT777

Ci,yru '-yx ir la3n 'e,yru

Minagov;ivnu clovqu xxyx wyrmagis dagen

Na3yxa3 mov;in qor a[kyrovn me]

Ov l-ov;ivnt tar2av ano.ok777

My.avor ym ys

Mart ym kyz nman

Hoci ovnim ys

Or my/ e in2me777

 

O|w a3s bzdig clqovs me]

Mda/ovmi /ow laryx777

O|w a3s j.jim mor;is dag

Havadki sivnyr ,aryx777

O|w a3s tivrapyg hocis

Siro3 sovrhantag garcyx777

 

Mov; e arten

Ov l-ov;ivnt gar0d mun e

Synyags himen sarso.777

Xovrd e arten

Ov anco3ov;ivnt yraz mun e

Ango.ins y-yvy'o.777

O~v, e arten

Ov sbasovms a.0;k mun e

Qorans makra]ro.777

!@ No37 @)))

 


 
PA>@ANK

UNGYR y.ir im hociis

Or ovdiju minagov;yan

Avyli qor [gr/e zis777

Y>PA#R y.ir im xavyrovs

Or mormoku a-an2nov;yan

Nor /ilyrow [bade zis777

HA#Ru y.ir wyhan2nov;yan

Or m,agovi bardezu im

Kyz pa.atro. cy.yxgov;yamp777

!@ No37 @)))

 


 
MARTU

Martu777

A-y./ova/

"r;a/ borden diyzyrkin777

Martu777

Hampo3ri /arav hoci ov dynt

Ser droro. wa3racov;ivn777

Martu777

Syrm ararman

Pyrri arcant

Nor /ilyrov /novxi[ darr

Ji[yr qy.to.

Cy.yxgov;ivn p-naparo.

Arnaqovm pyran777

Martu777

Ampo.]ov;yan me]

Bagasortov;ivn777

Martu777

Hagasov;ivnnyrov

Anmygnyli~ hamatrov;ivn777

Martu777

Asd.yrov me] ;a'a-o. yraz

Srdyrov me] wihyr paxo. 'ori[6mykyna3777

Martu777

Yrgirnyr ,ino.

Ho.yr arivno.

Krdink ov -ovmp miancama3n777

Martu777

Govdag6govdag zca3nov;ivn777

Martu777

<ky.ov;yan me] ty- anaso~vn777

!$ No37 @)))

 

 

 
)RU

)ru wsym e

Li e ca.dnikow

)ru ,ky. e

My/ e parikow

)ru cydag e

Pardiin hamar

)ru navag e

Jamportin hamar777

 

)ru 0ryro~vn

Kyz hantibiln e

Na3ova/kit dag wyrabriln e

:yvyrovt me] manganaln e777

 

)ryrovn 0~ru

S'iv-kaxa/ eov;yans

Kyz ha3rynik ovnynaln e777

!% No37 @)))

 


 
CIDYM777

Cidym

Hon ys tovn

An]rbydin me]

Lov- a.0;k ys tovn

Minagov;ivns cirgt lyxno.

Asd.a'r'ovr wran ys tovn777

Cidym

My/ ys tovn

Ja-aca3;i bes

Untcrgovn ys tovn

Anderov;ivns arivnit gan[o.

Noraxovmi hma3k ys tovn777

!% No37 @)))

 


 
G<I_K

Im z0rov;ivns

Im qorov;ivns e

Owgiani bes 'o;orgovms e

Wyryren ygo.

Asdova/a3in inknov;ivns e777

Im dgarov;ivns

Im par2rov;ivns e

Ho.yrovn bes mormokovms e

Waryren ygo.

Pnazta3in martga3nov;ivns e777

 

Im g,i-ks

Kov SERT e777

!& No37 @)))

 

 


 
INKNAHASDADOVM

Da-abylow

I3nal6yllylow

Arivnylow ov kamovylow

Ys gdryxi sahmannyru pargov;yan

<r]anxyxi naqan2n ov oqu

Odki goqan uri 'okrocov;ivnu

Or go[ovmis agu cdnym

Ov martanam manovgi bes777

Qonarhylow

Hyzanalow

Anha,iv6anwyr] mia3n drovylow

Ys kantyxi badne,nyru dgarov;yan

Anyrgiv. anxa3 pavi.nyren [arov;yan

Kalyxi qroqd aniravov;yan ;e= gragnyren

Or havadkis lo3su p-nym

Ov ka.xranam SIRO# bes777

!* No37 @)))

 

S7T7 CRICORYAN

Nor Zylanda